Výtvarná soutěž Planetária Ostrava

Výtvarná soutěž Planetária Ostrava (1. ročník, 2023)

Téma: Vesmír plný života

 

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, Planetárium Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

 

2. Téma soutěže: Vesmír plný života

Úkolem dětí je výtvarně znázornit jejich představu o vesmíru a jeho možných formách života.
Soutěžící (dítě) dané téma zpracuje dle vlastních představ, možností a zájmů, ať už kresbou, modelováním, či jiným výtvarným způsobem.

 

3. Pro koho je soutěže určena

Soutěž je určena pro děti do 15 let ve 3 kategoriích:

I. kategorie:
II. kategorie: I. stupeň ZŠ
III. kategorie: II. stupeň ZŠ

 

4. Harmonogram soutěže

Začátek soutěže: 1. 3. 2023
Ukončení soutěže: 12. 5. 2023
Vyhodnocení soutěže odbornou porotou: 15.–19. 5. 2023
Zaslání originálů vítězných děl na adresu Planetária Ostrava: 22.–31.5. 2023
Vyhlášení výsledků na webových stránkách a sociálních sítích Planetária Ostrava: 1. 6. 2023
Vystavení vítězných výtvarných děl v galerii Mira, Planetárium Ostrava: 1.–30. 6. 2023

 

5. Kam poslat výtvarnou práci?

Hotový obrázek (či jiné výtvarné dílo) je nutné následně vyfotit a fotografii zaslat na e-mailovou adresu soutez@planetariumostrava.cz s označením předmětu e-mailu textem: Soutěž „Vesmír plný života“, a to nejpozději do 12. 5. 2023.

Do e-mailu s fotografií díla je nutné dále uvést název výtvarného díla, jméno autora (dítěte), jeho věk a kategorii, ve které soutěží a e-mailovou adresu (případně e-mailovou adresu MŠ, ZŠ), na kterou bude zaslána zpráva o případném ocenění.

Ocenění soutěžící budou o svém umístění informováni e-mailem a vyzváni k dodání originálů výtvarných děl na adresu: Planetárium Ostrava, K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava – Krásné Pole. 

 

6. Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže bude zveřejněno na webových stránkách Planetária Ostrava dne 1.6. 2023.

Oceněné fotografie výtvarných prací dětí budou zveřejněny na webových stránkách www.planetariumostrava.cz a na sociálních sítích Planetária Ostrava, Facebooku a Instagramu.

Oceněné originály výtvarných děl budou následně vystaveny v prostorách Galerie Mira, která je součástí Planetária Ostrava.

Soutěžící dávají automaticky souhlas se zveřejněním fotografie jejich díla na zmíněných webových stránkách, sociálních sítích a vystavením originálů výtvarných děl v Galerii Mira.

 

7. Výhry pro soutěžící

V každé kategorii budou oceněna tři výtvarná díla. Autoři oceněných děl dostanou balíček dárků Planetária Ostrava. Dále bude vyhlášen absolutní vítěz, který navíc spolu se svými spolužáky (celou třídou) získá dárkový poukaz na vybraný pořad (sférický film) v Planetáriu Ostrava včetně prohlídky Experimentária v doprovodu zkušeného astronoma a setkání s robotem Engie.

Termín návštěvy Planetária bude stanoven po vzájemné dohodě.

 

8. Prohlášení soutěžících

Zasláním obrázku do výtvarné soutěže současně poskytuje účastník Pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a školy v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele do odvolání souhlasu.

Soutěžící svou účastí ve výtvarné soutěži (zasláním obrázku a kontaktních údajů na adresu Pořadatele) vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat. Zasláním obrázku soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaného díla, případně že má všechna práva dílo užít a použitím obrázku Pořadatelem nebudou poškozena práva třetích osob.

 

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel výtvarné soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě výtvarnou soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry ve výtvarné soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.