Učebna

Učebna

Tato učebna (Výzkumák) slouží převážně k praktickým zábavným a vzdělávacím aktivitám pro veřejnost.

Nabízíme zde Robohrátky pro rodiče s dětmi, během nichž si ze stavebnic Lego Mindstorms sestavíte jednoduché, ale funkční roboty a zároveň si vyzkoušíte základy programování.

Prostor je dále využíván i k prezentaci přírodovědných experimentů nebo k nejrůznějším vzdělávacím akcím. Je vybaven projektorem a 20 místy k sezení.