Školy

Velká část programu Planetária Ostrava je určená pro skupiny dětí a mládeže z mateřských, základních i středních škol.

Školním skupinám je určen převážně program v dopoledních hodinách, typicky představení v Sále planetária jsou v 8:30, 9:45, 11:00 a 12:15 h. Vítány jsou i jiné organizované skupiny, např. různé zájmové kroužky.
Pro všechny tyto skupiny je určen zvláštní ceník a způsob rezervování (objednávání) exkurzí.