Seminář ASTRO@OSTRAVA.2019

Amatérská prohlídka oblohy, Ostravská pobočka ČAS a Planetárium Ostrava si Vás dovolují pozvat na seminář, který se uskuteční 21. až 22. září 2019 v prostorách Planetária Ostrava s tímto programem:

 

Pátek 20. září
19.00 – 20.30 příjezd a prezence účastníků

 

Sobota 21. září
8.30 – 9.30 příjezd a prezence účastníků

9.30 – 10.30 Astrofotografie kompaktem, Lukáš Král

10.45 – 12.15 Za hvězdami v Jižní Africe, Karel Kolomazník

12.15 – 14.30 přestávka na oběd

14.30 – 15.15 (pro veřejnost) Zase ta odvrácená strana! Prozradí nám odvrácená strana Měsíce svá tajemství?, Pavel Gabzdyl
Letos slavíme 60. výročí prvních fotografií odvrácené strany Měsíce. Co vše jsme se o odvrácené straně našeho kosmického souseda dověděli a co ještě nevíme?
Pavel je autorem několika populárních knih, většina z nich o našem kosmickém sousedovi. Patří mezi ně například „Měsíc v dalekohledu“ (1997), „Pod vlivem Měsíce“ (2002, v roce 2009 se dočkala audiovizuálního zpracování na brněnské hvězdárně), „Měsíc“ (2006, zevrubný průvodce Měsícem) nebo "Měsíční dvanáctka" (2012, ve spolupráci s Milanem Blažkem). Za internetový průvodce „Prohlídka Měsíce“ (mesic.astronomie.cz), získal v roce 2013 cenu Littera Astronomica.

15.30 – 16.45 (pro veřejnost) Gravitační etudy, Leoš Ondra
Několik krátkých, vesměs historických, zamyšlení nad vztahem astronomie a nás všech k nejslabší interakci ve vesmíru.
Leoš je zakladatelem Amatérské prohlídky oblohy, sekce České astronomické společnosti. Dříve nadšený pozorovatel oblohy, objevitel novy v souhvězdí Lištičky, dnes objevitel a badatel na poli historie astronomie.

17.00 – 18.00 (pro veřejnost) Evropa pod Jižním křížem, pořad Planetária

18.15 – 19.00 (pro veřejnost) Bennu a Ryugu – světy z doby kamenné, Petr Scheirich
Bennu a  Ryugu jsou malé blízkozemní planetky, v současnosti zkoumané umělými sondami Osiris-REX a Hayabusa 2. Obě patří mezi mezi tzv. uhlíkaté nebo také primitivní planetky: materiál, kterým jsou tvořeny, prošel od doby vzniku Sluneční soustavy vůbec nejmenším přetvořením. Nejdůležitějším úkolem obou sond je dovézt na Zemi vzorky materiálu, který budeme zkoumat teprve za několik let. I přesto již zjistily o těchto světech mnoho zajímavého a překvapivého.
Petr se zabývá především meziplanetární hmotou a malými tělesy Sluneční soustavy. Tohoto času je zaměstnán v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, a to v Oddělení meziplanetární hmoty. Dále je členem sdružení Amatérská prohlídka oblohy a Společnosti pro meziplanetární hmotu. Ve volném čase se vášnivě zabývá astronavigací a historií navigace i jako aktivní námořník.

19.00 – 20.30 přestávka na večeři

20.30 – 21.30 Relaxace pod hvězdnou oblohou, Marek Kolasa

v případě dobrého počasí společné pozorování noční oblohy

 

Neděle 22. září
9.00 – 9.45 Fajny pořad v novym fěrtuchu, pořad Planetária

10.00 – 10.45 Světelné znečištění na Ostravsku, Tomáš Kubica

12.00 ukončení semináře