Projekty

Na této stránce naleznete informace o projektech hrazených z veřejných zdrojů, do nichž Planetárium Ostrava je nebo bylo zapojeno.

 

Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy

základní informace

registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0168
doba realizace: prosinec 2011 – listopad 2014
výše dotace: 137.627.490,84 Kč
příjemce dotace: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
poskytovatel: OP Výzkum a vývoj pro inovace

 

cíle projektu:

Účelem projektu bylo vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným jak žákům a studentům, tak také široké veřejnosti.

specifické cíle projektu:

Rekonstrukce objektu a vybudování nových kapacit (kolaudace stavby 29. 9. 2014).
Modernizovat stávající projekční a prezentační technologie.
Umožnit podrobnější poznávání přírodních zákonů prostřednictvím vybudování galerie interaktivních pokusů.
Zajistit možnost vzdáleného robotizovaného přístupu k ovládání kopulí a dalekohledů a inovovat pozorovací techniku na hvězdárně.
Realizovat kvalitní marketingově komunikační kampaň.

 

tiskové zprávy

30. 11. 2019 Ukončení projektu Vesmírná brána
5. 11. 2014 Zahájení nového provozu Planetária Ostrava v závěru projektu
3. 1. 2013 Zahájení stavby v rámci projektu Vesmírná brána
25. 9. 2012 Zahájení provozu mobilního planetária
27. 6. 2012 Ukončení provozu ve stávající budově HaPJP
23. 2. 2012 Zahájení projektu Vesmírná brána

 

 

Zvýšení atraktivity Planetária Ostrava

základní informace

registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/20.0404
doba realizace: květen – prosinec 2015
výše dotace: 7.606.350,93 Kč
příjemce dotace: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
poskytovatel: OP Výzkum a vývoj pro inovace

 

tiskové zprávy

28. 1. 2016 Planetárium rozšířilo nabídku popularizačních a vzdělávacích produktů
23. 11. 2015 Planetárium rozšiřuje své expozice a nabídku celooblohové projekce