Projekt Šablony

V Planetáriu si můžete naplánovat svůj projektový den v rámci výzvy Šablony III (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Vyberte si a propojte pořady nabízené v různých prostředích Planetária tak, aby časově i tematicky odpovídaly vašim představám.

 

Pořad v Sále planetária
Vyberte si pořad z naší nabídky v Sále planetária, v němž propojíme projekci celooblohového filmu s živě moderovanou částí, upravenou podle věku dětí a učiva probírajícího ve škole.
Délka pořadu: 60 minut

Prohlídka Experimentária
V interaktivních expozicích se žáci hravou formou seznámí s vesmírnými objekty, se zákonitostmi a jevy ve vesmíru. Můžete si předem vytisknout Pracovní listy z našich webových stránek a přinést si je s sebou do Planetária.
Délka pořadu: 60 minut

Prohlídka Hvězdárny
Děti se seznámí s profesionální astronomickou technikou. Za příznivého počasí si pomocí speciálních dalekohledů prohlédnou naši nejbližší hvězdu Slunce.
Délka pořadu: 30 minut

 

V případě, že si nevyberete všechna prostředí a požadovaná časová dotace pro projekt by nebyla naplněna, lze délku trvání vybraných pořadů přizpůsobit vašim požadavkům.

Pokud bude počet dětí větší, než je povolená kapacita, můžeme vytvořit více menších skupinek, které se v jednotlivých prostředích vystřídají.

 

Kontaktujte nás:
objednávky: info@planetariumostrava.cz, tel. 596 994 950
ekonomické záležitosti: Ing. Martina Pavlorková, martina.pavlorkova@vsb.cz, tel. 596 994 962
odborník z praxe: dle domluvy

 

Níže je ke stažení návrh Smlouvy o poskytnutí služeb. Není nutné dodržet přesné znění, vzor slouží především pro doplnění správných údajů o poskytovateli Planetáriu Ostrava.