Přírodovědný seminář pro učitele

V pátek 14. 4. 2023 se bude v Planetáriu Ostrava konat pravidelný akreditovaný seminář pro učitele přírodovědných předmětů základních a středních škol.

Kdy?

14. dubna 2023 od 8:30.

Obsah semináře:

  • Sférické kino
  • Možnost využití Šablon
  • Ukázka zapojení robota do aktivit žáků
  • Seznámení se s možnostmi vzdělávacích aktivit v Planetáriu
  • Virtuální realita jako platforma pro paralelní – digitální prostředí
  • Rozšířená realita v přírodovědném vzdělávaní

 

Součástí semináře jsou i přednášky na téma rozšířená realita a virtuální realita, kterou povedou doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. (Katedra matematiky, OU) a Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. (Katedra aplikované informatiky, VŠB – TUO).

Účast na semináři je zdarma.

 

Kapacita semináře byla naplněna, není možno se již přihlašovat.

Přihlásit se můžete do 31. března vyplněním a odesláním formuláře.

Akreditace č.j. MSMT – 10484/2020-2-410

Fotogalerie: