Hudební pořady

V jedinečném prostoru našeho planetária s hvězdnou oblohou se nemusíte jen dozvídat zajímavosti o vesmíru. Při hudebních pořadech je tok informací snížen na minimum a do popředí se dostává hudba nebo hlas moderátora. Zvukový zážitek doplňuje sférická projekce hvězdné oblohy, vesmírných těles apod.

Každý měsíc se u nás koná živě moderovaný pořad Hudba pod hvězdami. Tento živě moderovaný pořad s reprodukovanou hudbou a sférickou projekcí do jisté míry navazuje na relaxace, které se v našem planetáriu konaly před několika lety a které měly řadu příznivců. Pořadem provází Jindra Šenekl.

Mimo to se u nás konají další nepravidelná hudební představení a koncerty, např. Vesmíření Patrika Kee Kedzierskiho.