Expozice

Expozice (Experimentárium) s interaktivními exponáty jsou rozmístěné ve všech patrech budovy. Můžete v nich strávit libovolně dlouhou dobu a věnovat se hravému poznávání přírodních jevů a zákonitostí. Z našich webových stránek ze záložky Pro školy si můžete stáhnout pracovní listy a vybavit jimi své neposedné děti. Pro organizované skupiny může správné odpovědi vyhodnotit náš humanoidní robot Engie.

 

Ke hvězdám

Expozice představuje vývoj vesmíru od jeho raných počátků až po vznik hvězd, galaxií a obřích struktur formovaných zářící i temnou hmotou. V mlžné komoře uvidíte stopy prolétávajících částic mikrosvěta, vyzkoušíte si pohyb těles v gravitační studni, dotknete se látky hvězd. Můžete zapojit svou fantazii a na projekční stěnu nastříkat virtuálním sprejem graffiti představující třeba exotické planety s mimozemšťany.

 

K planetám

Jakmile hvězdy vytvořily dostatek prvků těžších než vodík a helium, mohly vznikat i planety a celé planetární systémy. Tato část expozice ukazuje vývoj Sluneční soustavy a představuje nové metody, které umožňují objevy planet u cizích hvězd. Na modelu plynné planety prozkoumáte proudění plynů v atmosféře, proces vzniku polárních září, a dokonce si sáhnete na skutečný 20kilogramový meteorit, který byl kdysi jádrem malé planetky.

 

Do hlubin Země

Expozice vám umožní bližší poznání seismických jevů, geologických procesů v zemské kůře i výzkumných metod vědního oboru známého jako geoinformatika. Tady si vyrobíte vlastní vlnu tsunami nebo zemětřesení libovolné síly, vyzkoušíte si řízení modelu robotického průzkumného vozítka a podíváte se, jak se měnila poloha kontinentů během pohybů zemských litosférických desek.

 

Za světlem

Světlo bylo donedávna jediným zdrojem informací o blízkém i vzdáleném vesmíru. Vytvoření přístrojů citlivých na rádiové, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama záření nám umožnilo zkoumat velmi podrobně vznik a vývoj hvězd a další procesy probíhající uvnitř galaxií. V expozici uvidíte sami sebe v infračerveném světle, podíváte se, jak váš obraz deformují různá zrcadla a seznámíte se s využitím spekter objektů a metod polarimetrie při výzkumu vesmíru.

 

Na oběžnou dráhu

Průzkum vesmíru je dnes již nemyslitelný bez využití kosmonautiky. Stovky pilotovaných i nepilotovaných kosmických letů přinášejí informace o tělesech Sluneční soustavy, o objektech dalekého vesmíru, ale také o naši Zemi a všech živých organismech, které ji obývají. Prostřednictvím jednoduchého gyroskopu si vyzkoušíte, jak zatáčejí kosmické lodi ve vesmíru, prohlédnete si skafandr astronauta a vyzkoušíte si, do jaké výšky byste vyskočili na povrchu Měsíce.