BOUŘLIVÁ PLANETA - premiéra

28.09. 2019 17:00
Délka: 
53
Místnost: 
Sál planetária
25 minut živě moderovaná část
28 minut sférický film
 
Žijeme na planetě, jejíž kůra je rozlámána na větší a menší tektonické desky, které se vůči sobě pohybují. Nárazy desek, podsouvání jedné pod druhou, jejich tření a trhání vyvolávají jevy, které považujeme za nejničivější na naší planetě. Dopady na živé organismy jsou fatální. Poznejte bouřlivou planetu z její temnější stránky, exploze sopek, zemětřesení i ničivé vodní stěny tsunami.


Doporučený věk: 10+
zemětřesení, vulkány, geologie, orientace na noční obloze

Kapacita: 
100
Volných: 
65
Vstupné: 
150 / 150 Kč