Astronomický kurz

Astronomický kurz, který začal v loňském roce, a byl přerušen kovidovou pandemií, a také nedokončený ročník předešlý, budou pokračovat od října 2021.

Ve 23 přednáškových lekcích, z nichž tři proběhnou v Sále planetária, se naučíte orientovat v souhvězdích, a vše si budete prakticky ověřovat při pozorování objektů blízkého i vzdáleného vesmíru astronomickými dalekohledy na Hvězdárně.

Astronomický kurz vám ukáže cestu k poznávání vesmíru. Během jednotlivých lekcí se dozvíte, jak to vypadá na planetách Sluneční soustavy, pochopíte, proč hvězdy svítí, co se s nimi děje během života i na jeho konci a získáte mnoho dalších zajímavých informací o dějích ve vesmíru. V neposlední řadě se seznámíte s lidmi, kteří mají stejný zájem, a chtějí si o vesmíru povídat nebo jej pozorovat a zkoumat.

Účastníci kurzu -
- mají přístup k elektronické verzi přednášek zde,
- obdrží v průběhu kurzu učební texty ve formátu PDF,
- mohou navštěvovat pravidelné středeční přednášky,
- se mohou účastnit vybraných akcí, které pořádáme.

Další informace můžete získat na mailu info@planetariumostrava.cz.