Astronomický kurz

Probíhá pravidelně od října do května a je určen široké veřejnosti. V letošním roce zahajujeme ve středu 6. října od 18 hodin v Sále planetária. Ve 23 přednáškových lekcích se dozvíte zajímavosti o výzkumu těles Sluneční soustavy, o vývoji hvězd, o stavbě naší Galaxie, o vzniku a vývoji vesmíru, a také o zkoumání podstaty temné hmoty a temné energie.
Během tří přednášek, které proběhnou v Sále planetária, vás naučíme orientovat se v souhvězdích. Budete mít možnost pozorovat objekty blízkého i vzdáleného vesmíru astronomickými dalekohledy na Hvězdárně.

Účastníci kurzu:
- mají přístup k elektronické verzi přednášek,
- obdrží učební texty ve formátu PDF,
- mohou zdarma navštěvovat přednášky, konané pravidelně druhou středu v měsíci,
- mohou se v průběhu kurzu zdarma účastnit pozorování na Hvězdárně a pořadů v Sále planetária,
- mohou po absolvování kurzu vykonat demonstrátorskou zkoušku a stát se externím spolupracovníkem na Hvězdárně.

Další informace můžete získat mailem na martin.vilasek@vsb.cz.