Astronomický kurz

Probíhá pravidelně od října do května a je určen široké veřejnosti. Další ročník 2022/2023 byl zahájen ve středu 5. října od 18 hodin. Ve 23 přednáškových lekcích se účastníci dozví zajímavosti o výzkumu těles Sluneční soustavy, o vývoji hvězd, o stavbě naší Galaxie, o vzniku a vývoji vesmíru, a také o zkoumání podstaty temné hmoty a temné energie.
Během tří přednášek, které proběhnou v Sále planetária, vás naučíme orientovat se v souhvězdích. Budete mít možnost pozorovat objekty blízkého i vzdáleného vesmíru astronomickými dalekohledy na Hvězdárně.

Účastníci kurzu:
- mají přístup k elektronické verzi přednášek,
- obdrží učební texty ve formátu PDF,
- mohou zdarma navštěvovat přednášky, konané pravidelně druhou středu v měsíci,
- mohou se v průběhu kurzu zdarma účastnit pozorování na Hvězdárně a pořadů v Sále planetária,
- mohou po absolvování kurzu vykonat demonstrátorskou zkoušku a stát se externím spolupracovníkem na Hvězdárně.

Nábor do ročníku 2022/2023 byl ukončen. Od 1. února 2023 se můžete přihlásit do ročníku 2023/2024.

Další informace můžete získat mailem na martin.vilasek@vsb.cz.