Astronomický kroužek

Probíhá od října do května a je určen pro 20 dětí od 10 do 14 let. Děti se setkávají především v klubovně, kde se jim věnují zkušení lektoři. Během školního roku navštěvují také Sál planetária s projekcí hvězdné oblohy, Experimentárium, Hvězdárnu a další prostředí Planetária Ostrava.

Děti se v astronomickém kroužku se naučí:
- poznávat souhvězdí a orientovat se na obloze,
- pozorovat a vysvětlovat astronomické jevy na denní i noční obloze,
- fotografovat a pořizovat kresby vesmírných objektů,
- vyhledávat aktuální informace o objevech a novinkách z oblasti astronomie,
- vytvářet vlastní katalog objektů hvězdné oblohy.

Pokud chcete podrobnější informace, kontaktujte recepci nebo napište na mailovou adresu kamila.truparova@vsb.cz.