Astronomický kroužek

Astronomický kroužek probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin v období od 10. října 2019 do 28. května 2020 a je určen pro maximálně 20 dětí od 10 do 14 let.

Děti se setkávají především v klubovně, ale během školního roku budou navštěvovat i Sál planetária s projekcí hvězdné oblohy, Experimentárium, Hvězdárnu a další prostředí Planetária Ostrava. 

V astronomickém kroužku se děti učí -
- poznávat souhvězdí a orientovat se na obloze
- pozorovat a vysvětlovat astronomické jevy na denní i noční obloze
- fotografovat a pořizovat kresby vesmírných objektů 
- vyhledávat aktuální informace o objevech a novinkách z oblasti astronomie
- vytvářet vlastní katalog objektů hvězdné oblohy

Děti se mohou dopravit autobusem č. 90, který staví přímo u Planetária Ostrava a má návaznost na hodinu zahájení a ukončení astronomického kroužku.

Pro získání podrobnějších informací využijte mail kamila.truparova@vsb.cz.