Aktuální provozní podmínky

1. Pro návštěvu Planetária Ostrava je nutné splnit jednu z následujících podmínek (s výjimkou dětí do 12 let věku):

a) prokázat se národním certifikátem o ukončeném očkování, od něhož uplynulo nejméně 14 dní,
b) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů,
c) lidé s alespoň jednou dávkou vakcíny, děti od 12 do 18 let a lidé, kteří se nemohou očkovat a lékař jim kontraindikaci zapsal do ISIN, mohou doložit negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin.

2. Po celou dobu návštěvy je nutné nosit ve všech vnitřních prostorách respirátor stupně FFP2 (nebo jeho ekvivalent).

3. Při vstupu do budovy je třeba použít dezinfekci a ve všech vnitřních prostorách dodržovat povinné rozestupy.

4. Vstup do dalších prostředí Planetária Ostrava může být omezen v závislosti na aktuálních opatřeních.

5. Ve všech vnitřních prostorách, kromě vstupní haly, je zakázáno konzumovat občerstvení.