Aktuální provozní podmínky

1. Pro návštěvu Planetária Ostrava je nutné splnit jednu z následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):

a) doložit negativní PCR test starý nejvýše 7 dní,
b) doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
c) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dnů,
d) prokázat se certifikátem MZ ČR o ukončeném očkování, od něhož uplynulo nejméně 14 dní v případě jednodávkového schématu (nebo 22 dní v případě dvoudávkového), ale ne více než 9 měsíců,
e) v případě neukončeného očkování je třeba doložit, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní.

2. Po celou dobu návštěvy je nutné nosit ve všech vnitřních prostorách respirátor stupně FFP2 (nebo jeho ekvivalent).

3. Při vstupu do budovy je třeba použít dezinfekci a ve všech vnitřních prostorách dodržovat povinné rozestupy.

4. Kapacita Sálu planetária je omezena dle aktuálních opatření.

5. Vstup do dalších prostředí Planetária Ostrava může být omezen v závislosti na celkovém počtu návštěvníků.

6. Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno konzumovat občerstvení.