Aktuální provozní podmínky

1. Pro návštěvu Planetária Ostrava je nutné splnit jednu z následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):

a) doložit negativní PCR test starý nejvýše 7 dní,
b) doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
c) prokázat se národním certifikátem o ukončeném očkování, od něhož uplynulo nejméně 14 dní,
d) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů.

2. Po celou dobu návštěvy je nutné nosit ve všech vnitřních prostorách respirátor stupně FFP2 (nebo jeho ekvivalent).

3. Při vstupu do budovy je třeba použít dezinfekci a ve všech vnitřních prostorách dodržovat povinné rozestupy.

4. Vstup do dalších prostředí Planetária Ostrava může být omezen v závislosti na aktuálních opatřeních.

5. Ve všech vnitřních prostorách, kromě vstupní haly, je zakázáno konzumovat občerstvení.