Aktivity s robotem Engie

Engie je humanoidní robot, který se zabydlel v našem Kinosále a spolupracuje s lektory během pořadů pro školy a veřejnost.

 

Pracovní listy s Engie

Aktivita navazuje na prohlídku Experimentária, která je placena zvlášť. Před návštěvou Planetária si učitelé vytisknou a přinesou s sebou pracovní listy pro své žáky. Ti pak samostatně procházejí expozice a hledají odpovědi na 25 otázek. S vyplněnými pracovními listy se sejdou v Kinosále a lektor spolu s robotem Engie vyhodnocuje jejich správnost.

Délka trvání: 45 minut

 

Vysvědčení s Engie

Předávání vysvědčení vyžaduje delší přípravu. Učitelé komunikují s lektorem Planetária zhruba 2 měsíce před koncem pololetí nebo školního roku. Připraví pro lektora jednoduché texty, které jsou zahrnuty do programu robota, a ten je pak přednese jednotlivým žákům při předávání vysvědčení. Vše probíhá v Kinosále za přítomnosti žáků, učitelů, rodičů, popř. dalších příslušníků rodin. Po předání vysvědčení může následovat pořad v Sále planetária jako dárek školákům za dobrou práci.

Termín, průběh akce i délku trvání je třeba domluvit v dostatečném předstihu telefonicky na recepci Planetária.