Výzkumák

Náš Výzkumák je učebna sloužící převážně k praktickým vzdělávacím aktivitám, při nichž žáci a studenti provádějí experimenty, měření a pracují s počítači.

Vzdělávací programy ve Výzkumáku mohou nějak navazují na pořady v planetáriu nebo rozšiřovat školní výuku přírodních věd, zejména fyziky. Žáci v učebně pracují s moderními pomůckami pod dohledem lektora. K vybavení dále patří projekční technika a umyvadlo se zdrojem pitné vody.

Jsou zde k dispozici např. mikroskopy, sady demonstračních pomůcek, elektronické senzory a další vybavení pro názorné vysvětlení přírodních jevů.

Pro smysluplnou práci ve Výzkumáku se standardně počítá s kapacitou asi poloviny školní třídy, tedy s počtem max.16 žáků.

Přehled nabízených aktivit:


Energie a motory
Auto, pračka, počítač, jaderná elektrárna - to všechno jsou příklady zařízení, ve kterých se ukrývá nejméně jeden motor. Dokonce i člověk je vlastně motorem, protože spotřebovává palivo v podobě potravin a díky tomu může konat nějaký pohyb. V této aktivitě si na praktických ukázkách vysvětlíme fungování některých tepelných motorů, vyrobíme si jednoduchý elektromotor a vyzkoušíme si výrobu elektrické energie vlastní silou.


Hledání života ve vesmíru
Mohou živé organismy vznikat i jinde než na Zemi? A víme, co doopravdy k životu potřebují? Pozemské formy života jsou velmi pestré, ale přesto lze vymezit podmínky, za kterých mohou existovat. Předpokládáme, že k životu potřebují určité prvky, vodu jako ideální rozpouštědlo, vhodný zdroj energie a možná ještě ledacos dalšího. Během této aktivity budou žáci spolu s lektorem hledat vhodná místa pro mimozemský život a zkoumat vzhled a vlastnosti některých pozemských organismů pod mikroskopem.


Radio(aktivity)
Během aktivity se studenti seznámí se základy přirozeného radioktivního rozpadu. Ve skupinách pak budou pracovat se sadami Gamabeta, jejichž součástí je i slabý zdroj radioaktivního záření a detektor. Ve spojení s čítačem změří závislost intenzity gama záření zdroje radiace na vzdálenosti od zdroje. V závěrečné části pak určí absorpční schopnosti různých materiálů (olova, mědi, hliníku nebo papíru). Aktivita je vhodná především pro studenty středních škol.


Robohrátky pro rodiče s dětmi
Ze stavebnice Lego Mindstorms si budete moci sestavit jednoduché, ale funkční roboty a zároveň si vyzkoušíte jejich programování.


Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace