Odborná pozorování

Kromě popularizačních a vzdělávacích aktivit probíhají na hvězdárně i odborná pozorování. Jedná se zejména o pozorování proměnných hvězd.

Co jsou proměnné hvězdy?

Jsou to hvězdy, které mění svoji jasnost v závislosti na čase. Změny jasnosti lze velmi přesně zaznamenat detektorem (CCD kamerou) a zpracovat do podoby tzv. světelné křivky. Z ní je možné „vyčíst“, kolik hvězd tvoří pozorovaný systém, jak jsou jednotlivé složky systému velké, jakou mají hmotnost nebo jak jsou od sebe daleko. Jestliže se chcete na takové „špionáži“ hvězd podílet, přihlaste se do našeho astronomického kurzu. Ale abychom byli přesní, tahle špionáž není tajná, naopak, výsledky pozorování se zveřejňují v zahraničních vědeckých časopisech!

Odkaz na seznam publikací: XXX

Co pozorujeme?

Pozorování proměnných hvězd probíhají v kopulích Planetária Ostrava již od roku 1996, kdy byla zakoupena první CCD kamera. Do programu pozorování byly zařazeny zákrytové proměnné hvězdy, proměnné hvězdy typu Mira a v posledních letech se pozorují i zákryty exoplanet.

graf poklesu jasnosti u proměnné hvězdy

K pozorování jsou využívány hlavní dalekohledy v obou kopulích hvězdárny. Systémy kopulí jsou automatizovány, pozorování je proto možné provádět i vzdáleně s využitím internetu.

Poznámka:
Na ilustračním obrázku je graf zachycující pokles jasnosti proměné hvězdy v souhvězdí Velké medvědice. Měření provedli Adam Nocar a Kateřina Onderková dne 17. 3. 2012.

Fotogalerie

Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace