UFO

UFO - ilustrační obrázek
ESO/B. Tafreshi (twanight.org), NASA/JPL-Caltech, úprava: Planetárium Ostrava


Viděli jste UFO?

Tyto úkazy se často označují anglickou zkratkou UFO, což doslova znamená ‘neidentifikovaný létající objekt’ (Unidentified Flying Object). V drtivé většině případů pro ně lze najít zcela přirozené vysvětlení. Zde uvádíme ty nejčastější.

letadla

Na noční obloze je pozorujeme jako pohybující se světelné objekty, které blikají. Pokud se ovšem letadlo pohybuje směrem od pozorovatele nebo naopak směrem k němu, jeví se jako nehybný nebo málo se pohybující svítící bod.

umělé družice

Zejména Mezinárodní vesmírná stanice, která je po Měsíci druhým nejjasnějším objektem na noční obloze, může být označena jako UFO. Umělé družice upoutají naši pozorost díky tomu, že se po obloze pohybují a na rozdíl od letadel neblikají.
Některé družice (např. Iridium) se na noční i denní obloze mohou projevit jako krátké a intenzivní záblesky odraženého světla ze Slunce.

lampióny štěstí

Jde o papírové horkovzdušné balónky s průměrem několika desítek centimetrů. Jsou vybavené lehkým hořákem, který je zdrojem ohřátého vzduchu, díky čemuž tyto balóny stoupají vzhůru. Současně je zdrojem světla, které osvětluje celý balónek a ten pak na tmavé obloze mimořádně vyniká. Tyto ‘lampionky štěstí’ se často vypouštějí ve skupinách a obvykle se poměrně rychle pohybují. Lidé je často vypouštější při nejrůznějších oslavách a píší do nich svá přání. Tato tradice údajně pochází z Číny nebo z Thajska.

stratosférické balóny

Meteorologické instituce a v poslední době i soukromé osoby vypouštějí stratosférické balóny vybavené měřícími přístroji a kamerami. Všimnout si jich můžete při jejich startu nebo dopadu na zemský povrch.

planety

Pozornost budí zpravidla nejjasnější planety Venuše, Jupiter a případně Saturn, zejména jsou-li na obloze viditelné blízko sebe. Po obloze se vůči hvězdám pohybují jen velmi pomalu a běžnému pozorovateli se jeví jako nehybné.
Venuše je vidět vždy krátce po západu Slunce (‘večernice’) nad západním obzorem a nebo nedlouho před jeho východem (‘jitřenka’) nad obzorem východním.

meteory

Lidově se tyto úkazy nazývají padající hvězdy. Mají podobu jasných světelných čar, které náhle protnou noční oblohu a někdy ji i výrazně ozáří. Doba jejich trvání činí maximálně několik sekund. Mají je na svědomí drobné kamínky, které z kosmického prostoru vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, kde se třením o vzduch zahřejí a shoří. Někdy se takové těleso může pohybovat i směrem k pozorovateli a pak má meteor podobu svítícího bodu.
Více o meteorech a meteorických rojích si můžete přečíst na našich stránkách.

planetka (asteroid), případně kometa

Výjimečně lze pozorovat průlet výrazně většího tělesa zemskou atmoférou doprovázený mnohem silnějším světelným a občas i zvukovým efektem. V takovém případě je jedná o planetku (asteroid), vzácněji o kometu, která nemusí shořet celá a její pozůstatky mohou dopadnout na zemský povrch. Ještě předtím však často dochází k jejímu výbuchu.

Udává se, že planetky s průměrem okolo 4 m zasahují Zemi asi 1x za rok, většinou nad neobydlenými oblastmi.

Nebezpečí a vzniklé škody závisí na velikosti takového tělesa, jeho rychlosti a vzdálenosti od místa dopadu (výbuchu). Malé planetky mohou způsobit pěknou světelnou podívanou, větší mohou zničit města a ty opravdu velké (s průměrem cca od několika stovek metrů) mají za následek globální katastrofy s důsledky pro celou planetu Zemi.

kulový blesk

Tento velmi vzácný úkaz má nejčastěji podobu velmi jasné, zvolna se pohybující světelné koule o typickém průměru několika desítek centimetrů. Objevuje se typicky při bouřkách. Může způsobit popáleniny a škody na majetku. Jeho vznik není dosud objasněn. V laboratorních podmínkách se podařilo vyvolat jevy vizuálně podobné kulovému blesku, avšak není jisté, zda s jeho podstatou mají něco společného.

Co dělat v případě, že uvidíte neobvyklý úkaz na obloze?

  • Zachovejte klid, jev lze pravděpodobně vysvětlit přirozeně a nejspíš není nebezpečný.
  • Pokuste se pořídit fotografie nebo videozáznam. Fotoaparát, kameru či mobilní telefon pokud možno položte na pevnou podložku, aby výsledný záznam nebyl roztřesený.
  • Zjistěte, kterým směrem (např. na jihozápad) je objekt viditelný a kam se pohybuje.
  • Pokuste se alespoň přibližně určit jeho úhlovou výšku nad obzorem.
  • Zkuste odhadnou velikost ve srovnání s Měsícem v úplňku nebo s nějakým objektem, který vidíte na povrchu (dům, strom apod.).
  • Všímejte si dalších zvláštností (barva, zvuk, blikání apod.).
  • Poznamenejte si přesný čas a jak dlouho úkaz trval.
  • Zjistěte a zaznamenejte co nejpřesněji vaši polohu.

Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace