Kdo jsme

Planetárium Ostrava je součástí Hornicko-geologické fakulty VŠB –TUO, která je zaměstnavatelem všech jeho zaměstnanců a zajišťuje jeho provoz.

Rekonstrukce areálu Planetária Ostrava proběhla v letech 2011 - 2014 v rámci realizace projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy.

Financována byla ze státního rozpočtu České republiky a z dotace Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu.

logolink OP VaVpI

Provoz Planetária Ostrava finančně podporuje statutární město Ostrava.

Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace