Seminář pro učitele

Na pátek 5. dubna připravujeme pro učitele základních a středních škol a gymnázií každoroční seminář. Učitelé se budou moci seznámit např. s novými pořady planetária a dalšími aktivitami, které pro žáky a studenty připravuje Planetárium Ostrava.


Program semináře

8:00     prezence  

8:30     zahájení semináře  

8:45     Češi a výzkum bohatosti života v mořích

            Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., úvodní přednáška k pořadu  

            Svět korálových útesů

            nový pořad v Sále planetária pro ZŠ i SŠ, vhodný doplněk učiva biologie a zeměpisu  

10:00   přestávka  

10:15   Dobrodružná cesta k planetám, Se zvířátky o vesmíru

            ukázky z nových pořadů, vhodných k doplnění učiva přírodovědy, přírodopisu a fyziky  

10:45   Evropa pod Jižním křížem

            nový pořad s ukázkou jižní hvězdné oblohy, vhodný doplněk učiva fyziky  

11:30   přestávka (během přestávky jsou přístupné interaktivní expozice)  

12:00   Temná strana světla

            Tomáš Kubica, přednáška o světelném znečištění  

13:00   Ukázka dalekohledů a vybavení hvězdáren

            za příznivého počasí pozorování Slunce         

14:00   předpokládané ukončení semináře  

 

 

Rezervace do 3. dubna 2019 do 12 hodin na našich webových stránkách.

Přírodovědný seminář pro učitele je akreditován MŠMT.


Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace