Ocenění pro Planetárium Ostrava

Město Ostrava vyhlašuje od roku 1994 soutěž na podporu stavebního a architektonického rozvoje nazvanou Ostravský dům roku. V jejím 21. ročníku jsme do ní přihlásili i naše nově zrekonstruovanou budovu.

budova Planetária Ostrava
foto: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Úsilí architektů a stavebních firem bylo odměněno čestným uznáním.

čestné uznání v soutěži Ostravský dům roku

Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace