Astronomické pozorování

sobota 16. února 19:00

obsazeno
Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace