astronomické pozorování

sobota 18. srpna 22:00

obsazeno
Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace