astronomické pozorování

pátek 17. srpna 22:00

obsazeno
Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy
Evropská unie
OP Výzkum a vývoj pro inovace